Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ ΛΤΔ

«…μια νέα, συνενωμένη και ισχυρή Εταιρεία ατενίζει το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία…»

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση στη ΣΟΤΑΔΥΚ

Στις 5 Ιανουαρίου 2014 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Συνεργατικής Οικοδομικής & Ταμιευτηρίου Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ (ΣΟΤΑΔΥΚ).

Η ΣΟΤΑΔΥΚ Λτδ αποδέχτηκε το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού (ΣΤΑΔΥΛΕ), το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Κυβερνητικών Εργατών Κύπρου Λτδ (ΣΤΑΚΕΚ) και το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Λάρνακας (ΣΤΑΔΥΛΑ) Λτδ.

 

 

'Αλλες Υπηρεσίες

services

  • Ασφάλειες Ζωής
  • Ασφάλειες Πυρός
  • Ταμείο Υποτροφιών
  • CO-OP Κάρτες
  • ΑΤΜ 24ώρες