Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ ΛΤΔ

«…μια νέα, συνενωμένη και ισχυρή Εταιρεία ατενίζει το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία…»

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση στη ΣΟΤΑΔΥΚ

Στις 5 Ιανουαρίου 2014 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Συνεργατικής Οικοδομικής & Ταμιευτηρίου Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ (ΣΟΤΑΔΥΚ).

Η ΣΟΤΑΔΥΚ Λτδ αποδέχτηκε το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού (ΣΤΑΔΥΛΕ), το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Κυβερνητικών Εργατών Κύπρου Λτδ (ΣΤΑΚΕΚ) και το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Λάρνακας (ΣΤΑΔΥΛΑ) Λτδ.

pdf Εξώδικη Επίλυση Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης

0210 CCB NEW ID HOUSING LONA 550x115

MAIN-BIG-BANNER

 

'Αλλες Υπηρεσίες

services

  • Ασφάλειες Ζωής
  • Ασφάλειες Πυρός
  • Ταμείο Υποτροφιών
  • CO-OP Κάρτες
  • ΑΤΜ 24ώρες